NBVT en HOUT100%

Een dynamische samenwerking

 

SAMEN STA JE STERKER

NBVT en HOUT100%

Met meer dan vier decennia ervaring als pionier in de branche, hebben wij ons toegewijd aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van geveltimmerwerk. We zijn trots op de uitstekende normen die we bereiken. Om nóg meer mensen voor houten kozijnen te laten kiezen, zijn wij een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT).

WKB-Proof

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)

Op 1 januari 2024 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb-wet) in werking. Het doel van deze wet is om de bouwkwaliteit en de positie van de consument te verbeteren. Aannemers krijgen met ingang van de wet meer aansprakelijkheid. Kwaliteitscontrole wordt dus nóg belangrijker. Doordat HOUT100% vier controles uitvoert, de rapportages online inzichtelijk zijn voor zowel afnemer als borger én materiaal wordt aangeleverd voor het (bouw) dossier, voldoen de producten van de HOUT100%-leveranciers ruimschoots aan de eisen van de Wkb.

Samen sterk

Onze sterke band met de NBVT heeft geleid tot gezamenlijke inspanningen, met name in onze succesvolle campagne ‘Kozijnen van HOUT’. Bij HOUT100% geloven we sterk in het motto ‘Samen sterk’ en onze samenwerking met de sectie kozijnen van de NBVT is daar een uitstekend voorbeeld van. Samen streven we naar het bevorderen van houten kozijnen als de beste keuze voor Nederlandse gebouwen.

Alle leden van HOUT100% zijn trots om deel uit te maken van de NBVT. Als u al lid bent van de NBVT, maar nog niet bent aangesloten bij HOUT100%, nodigen we u van harte uit om lid te worden. HOUT100% is een verzameling van de beste timmerfabrieken van Nederland. Het HOUT100%-label biedt veel voordelen voor zowel afnemers als timmerfabrieken en borgers.

Door lid te worden van HOUT100% kunt u rekenen op een omgeving die is gericht op continue verbetering, kwaliteit en samenwerking. Samen zullen we blijven werken aan de verbetering van de Nederlandse timmerindustrie en de positie van houten kozijnen versterken. We bieden een platform voor kennisuitwisseling, innovatie en het bevorderen van de hoogste normen binnen onze branche.

liefde voor hout

Hoe kunnen wij helpen?

HOUT100%-label

Ontdek wat HOUT100% voor jou kan betekenen.

Bedrijf zoeken

De beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Doe een melding van een probleem.