skip to Main Content

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich altijd aan de geldende kwaliteitseisen houden. Onlangs is de Wet Kwaliteitsborging geïntroduceerd die dit waar moet maken. Bij HOUT100% werken wij altijd al met de strengste kwaliteitseisen. Om deze hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen, voert HOUT100% vier controles uit verspreid over het gehele bouwproces.

Wet Kwaliteitsborging

Wat de grootste verandering is sinds de komst van de WKB? De verantwoordelijkheid voor het bouwproject komt volledig bij de aannemer te liggen. De focus verschuift van de vergunning vooraf, naar het voldoen aan de kwaliteitseisen tijdens en na het bouwproces. De aannemer moet hierbij volledig inzichtelijk maken en vastleggen dat het project voldoet aan het Bouwbesluit 2012, zowel in ontwerp- als uitvoeringsfase. Voor de aannemer een hele opgave dus!

Verantwoordelijkheid bouwproject ligt volledig bij aannemer

Dit betekent dat aannemers gedurende het gehele proces risico’s juist moeten inschatten en de kwaliteit op alle vlakken moeten waarborgen. En dat in een tijd dat de behoefte aan het bouwen van woningen almaar groter wordt, kennis vaak grotendeels van de bouwplaats is verdwenen en de druk dus toch al toeneemt.

Integrale samenwerking rondom houten kozijnen

Integrale samenwerking met betrokken marktpartijen is de oplossing voor de aannemer om te voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging. HOUT100%-leveranciers staan voor ze klaar. Plaatst de aannemer houten kozijnen, buitendeuren en/of HSB-elementen in het bouwproject, dan biedt de HOUT100%-leverancier de aannemer hierbij de noodzakelijke helpende hand, in de vorm van zekerheid, transparantie, betrouwbaarheid en controles.

  • Strakke en inzichtelijke kwaliteitsprocedures: de aannemer heeft kwaliteitszekerheid, met keuze op het gebied van product zekerheid, prestatiezekerheid en exploitatiezekerheid. Ieder met bijbehorende strenge kwaliteitsnormen en kwaliteitschecks.
  • Controleerbare zekerheid voor aannemers: de HOUT100%-leverancier levert bewijslast voor de aannemer dat bij gebruik van houten bouwproducten voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast biedt hij of zij hen transparantie, ondersteuning en zekerheid gedurende het gehele bouwproces.
  • Praktische waarde van zekerheid via HOUT100%: tijdens bouwplaats inspecties worden constateringen praktisch toegelicht aan uitvoerders. Tijdens de jaarlijkse HOUT100%-trainingen leren aannemers hoe zij houten kozijnen optimaal in de gevel plaatsen.

De meerwaarde van HOUT100%-bedrijven

Eigenlijk is het dus heel simpel: kiezen aannemers bij bouwprojecten voor HOUT100%-fabrikanten, dan scheelt hen dat veel risico’s, faalkosten en reparaties. Bovendien hoeven ze zelf niet meer alles te controleren, omdat HOUT100% al vier controles uitvoert tijdens het bouwproces: een fabriekscheck, een bouwplaats inspectie, een opleveringscheck en een onderhoudscheck. Dit biedt ook zijn voordelen voor een soepele planning.

De Wet Kwaliteitsborging kent voor iedereen voordelen

Meer weten over hoe keurmerken en certificaten als bewijslast gaan dienen voor de Wet Kwaliteitsborging? Wij hadden hier een gesprek over met KOMO-directeur Ton Jans. Hij verwacht dat de wet voor een effectief betere kwaliteit gaat zorgen. “De Wet kwaliteitsborging kent voor iedereen voordelen. Zo zal voor gebruikers de bouwkwaliteit omhoog gaan. Bouwbedrijven en hun toeleveranciers kunnen zich onderscheiden door kwaliteit en daarmee lagere faalkosten”, zo vertelde Jans. Lees het volledige interview hier.

Wat kan HOUT100% voor u doen?

HOUT100% voor mij?

Wat kan HOUT100% voor mij betekenen?

Bedrijf zoeken

Hier vindt u de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Ik wil een probleem met mijn houten product melden.