skip to Main Content

Dankzij de ‘Wet Kwaliteitsborging’ komt de verantwoordelijkheid voor het bouwproject volledig bij de aannemer te liggen. De focus verschuift van de vergunning vooraf, naar het voldoen aan de kwaliteitseisen tijdens en na het bouwproces. De aannemer moet hierbij volledig inzichtelijk maken en vastleggen dat het project voldoet aan het Bouwbesluit 2012, zowel in ontwerp- als uitvoeringsfase. Voor de aannemer een hele kluif dus!

Verantwoordelijkheid bouwproject volledig bij aannemer

Want dit betekent dat aannemers gedurende het gehele proces risico’s juist moeten inschatten en de kwaliteit op alle vlakken moeten waarborgen. En dat in een tijd dat de behoefte aan het bouwen van woningen almaar groter wordt, kennis vaak grotendeels van de bouwplaats is verdwenen en de druk dus toch al toeneemt.

Integrale samenwerking rondom houten kozijnen

Integrale samenwerking met betrokken marktpartijen is de oplossing voor de aannemer om te voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging. HOUT100%-leveranciers staan voor ze klaar. Plaatst de aannemer houten kozijnen in het bouwproject, dan biedt de HOUT100%-leverancier de aannemer hierbij de noodzakelijke helpende hand, in de vorm van zekerheid, transparantie, betrouwbaarheid en controles.

  • Strakke en inzichtelijke kwaliteitsprocedures: de aannemer heeft kwaliteitszekerheid, met keuze op het gebied van productzekerheid, prestatiezekerheid en exploitatiezekerheid. Ieder met bijbehorende strenge kwaliteitsnormen en kwaliteitschecks.
  • Controleerbare zekerheid voor aannemers: de HOUT100%-leverancier levert bewijslast voor de aannemer dat bij gebruik van houten bouwproducten voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast biedt hij of zij hen transparantie, ondersteuning en zekerheid gedurende het gehele bouwproces.
  • Praktische waarde van zekerheid via HOUT100%: tijdens bouwplaat inspecties worden constateringen praktisch toegelicht aan uitvoerders. Tijdens de jaarlijkse HOUT100%-trainingen leren aannemers hoe zij houten kozijnen optimaal in de gevel plaatsen.

Hoe de aannemer dankzij de HOUT100%-leverancier dus zeker van zijn of haar zaak blijft

Kiezen aannemers bij bouwprojecten voor HOUT100%-fabrikanten, dan scheelt hen dat dus veel eigen controles, faalkosten en reparaties. En loopt de planning soepel. Timmerfabrikanten hoeven overigens niet te doen wat ze de aannemer via HOUT100% bieden, ook het halffabricaat is namelijk de verantwoordelijkheid van de aannemer zelf. Maar samen kom je verder en dat is nodig nu we voor de grootste bouwuitdaging van onze tijd staan.

Wat kan HOUT100% voor u doen?

HOUT100% voor mij?

Wat kan HOUT100% voor mij betekenen?

Bedrijf zoeken

Hier vindt u de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Ik wil een probleem met mijn houten product melden.