skip to Main Content

De vier controles van HOUT100%

Wie houten producten aanschaft bij een HOUT100%-bedrijf, is zeker van gecertificeerd duurzaam geproduceerd hout, verwerkt volgens de strengste kwaliteitseisen en met vele jaren zekerheid.

Echte kwaliteit begint met controle. Om hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen, voert HOUT100% dan ook vier controles uit verspreid over het gehele bouwproces: een fabriekscheck, een bouwplaatsinspectie, een opleveringscheck en een onderhoudscheck.

1. Fabriekscheck

De allereerste check vindt plaats in de betreffende timmerfabriek. Tijdens de fabriekscheck wordt gecontroleerd of de houten kozijnen, deuren, ramen en binnenspouwbladen zijn geproduceerd en afgewerkt conform de eisen die staan vermeld in de desbetreffende BRL (beoordelingsrichtlijn). Er wordt gekeken naar onder andere de kwaliteit van het hout, de plaatsing van het glas en de afwerking van het lakwerk. Deze controle wordt door een fabriek zelf uitgevoerd op basis van een IKB (interne kwaliteitsbewaking) en steekproefsgewijs aangevuld met een check van SKH (Stichting Keuringsbureau Hout). SKH controleert of de producten zijn gemaakt conform de vigerende BRL.

2. Bouwplaatsinspectie

Ook op de bouwplaats dient men correct om te gaan met de HOUT100%-producten. Een onafhankelijke inspecteur, ingehuurd door HOUT100%, komt tijdens een bouwplaatsinspectie op de bouw kijken of de verwerkingsvoorschriften van de HOUT100%-aangeslotene worden nageleefd. Punten die in deze inspectie worden meegenomen zijn onder meer: de opslag op de bouwplaats, het transport, het functioneren van beweegbare delen, de bescherming van het product, het plaatsen van glas en de eindafwerking. (Tip: bekijk ook onze 12 Gouden Tips voor het plaatsen van houten kozijnen.) Deze inspectie vindt steekproefsgewijs plaats.

3. Opleveringscheck

Vlak voor de oplevering van de woning/het pand wordt er middels een oplevercheck gecontroleerd of het product correct is verwerkt en helemaal klaar is voor de gebruiksfase. Een onafhankelijke inspecteur kijkt naar de draaiende en schuivende delen, de beglazing, het schilderwerk, eventuele beschadigingen en aansluiting op het bouwkundig kader. Ook deze controle vindt steekproefsgewijs plaats.

4. Onderhoudscheck

De laatste controle, de onderhoudscheck (deze kan niet uitgevoerd worden bij binnenspouwbladen), vindt plaats gedurende de gebruiksfase (tussen de 7 en 9 jaar na de ingebruikname van de woning/het pand). Conform een vooraf opgesteld meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden er inspecties uitgevoerd door, of onder verantwoordelijkheid van, de HOUT100%-leverancier in samenwerking met de verfleverancier en opdrachtgever.

Het gaat om meerdere inspecties, waarbij de technische kwaliteit en de vooraf overeengekomen prestaties van de HOUT100%-producten worden gecontroleerd. Aan de hand van de inspecties wordt bepaald of het MJOP realistisch is en onderhoudswerkzaamheden conform schema uitgevoerd moeten worden.

Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw (Wkb)

Op 1 juli 2023 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw (Wkb-wet) in werking. Het doel van deze wet is om de bouwkwaliteit en de positie van de consument te verbeteren. Aannemers krijgen met ingang van de wet meer aansprakelijkheid. Kwaliteitscontrole wordt dus nóg belangrijker. Doordat we bij HOUT100% vier controles uitvoeren, zijn de timmerfabrieken goed voorbereid en helemaal klaar om producten te leveren die voldoen aan de Wkb.

100% en niets minder

HOUT100% staat voor het beste timmerwerk van Nederland. De aangesloten timmerfabrieken beschikken over alle belangrijke keurmerken en leveren enkel topkwaliteit. Om dit te waarborgen controleren wij continu of we wel het beste timmerwerk van Nederland leveren. 100% en niets minder, dat is wat we willen.

Zoek een HOUT100% leverancier >>

Wat kan HOUT100% voor u doen?

HOUT100% voor mij?

Wat kan HOUT100% voor mij betekenen?

Bedrijf zoeken

Hier vindt u de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Ik wil een probleem met mijn houten product melden.