Echte kwaliteit begint met controle

Controles van HOUT100%

 

on100% en niets minder

De vier controles van HOUT100%

Wie houten producten aanschaft bij een bedrijf dat aangesloten is bij HOUT100%, is zeker van gecertificeerd duurzaam geproduceerd hout, verwerkt volgens de strengste kwaliteitseisen en met vele jaren zekerheid.

Echte kwaliteit begint met controle. Om hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen, voert HOUT100% vier onaangekondigde controles uit verspreid over het gehele bouwproces: een fabriekscheck, een bouwplaatsinspectie, een opleveringscheck en een onderhoudscheck.

WKB-Proof

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)

Op 1 januari 2024 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb-wet) in werking. Het doel van deze wet is om de bouwkwaliteit en de positie van de consument te verbeteren. Aannemers krijgen met ingang van de wet meer aansprakelijkheid. Kwaliteitscontrole wordt dus nóg belangrijker. Doordat HOUT100% vier controles uitvoert, de rapportages online inzichtelijk zijn voor zowel afnemer als borger én materiaal wordt aangeleverd voor het (bouw) dossier, voldoen de producten van de HOUT100%-leveranciers ruimschoots aan de eisen van de Wkb.

Fabriekscheck

De allereerste check vindt plaats in de betreffende timmerfabriek. Tijdens de fabriekscheck wordt gecontroleerd of de houten kozijnen, houten buitendeuren, ramen en binnenspouwbladen zijn geproduceerd en afgewerkt conform de eisen die staan vermeld in de desbetreffende BRL (beoordelingsrichtlijn). Er wordt gekeken naar onder andere de kwaliteit van het hout, de plaatsing van het glas en de afwerking van het lakwerk. Deze controle is verankerd in een streng intern kwaliteitssysteem en steekproefsgewijs aangevuld met een check van SKH (Stichting Keuringsbureau Hout). SKH controleert of de producten zijn gemaakt conform de vigerende BRL.

Bouwplaatsinspectie

Ook op de bouwplaats dient men correct om te gaan met de HOUT100%-producten. Een onafhankelijke inspecteur, ingehuurd door HOUT100%, komt tijdens een bouwplaatsinspectie op de bouw kijken of de verwerkingsvoorschriften van de HOUT100%-aangeslotene worden nageleefd. Punten die in deze inspectie worden meegenomen zijn onder meer: opslag op de bouwplaats, de bescherming van het product gedurende bouwfase, de verankering van het product, plaatsing tegen bouwkundig kader, plaatsen van het glas en de eindafwerking. (Tip: bekijk ook onze 12 gouden tips voor het plaatsen van houten kozijnen.) 

Opleveringscheck

Vlak voor de oplevering van de woning/het pand wordt er middels een oplevercheck gecontroleerd of het product correct is verwerkt en helemaal klaar is voor de gebruiksfase. Een onafhankelijke inspecteur kijkt naar de draaiende en schuivende delen, de beglazing, het schilderwerk, eventuele beschadigingen en aansluiting op het bouwkundig kader.

Onderhoudscheck

De laatste controle, de onderhoudscheck (deze kan niet uitgevoerd worden bij binnenspouwbladen), vindt plaats gedurende de gebruiksfase (tussen de 7 en 9 jaar na de ingebruikname van de woning/het pand). Conform een vooraf opgesteld meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden er inspecties uitgevoerd door, of onder verantwoordelijkheid van, de HOUT100%-leverancier in samenwerking met de verfleverancier en opdrachtgever.

Het gaat om meerdere inspecties, waarbij de technische kwaliteit en de vooraf overeengekomen prestaties van de HOUT100%-producten worden gecontroleerd. Aan de hand van de inspecties wordt bepaald of het MJOP realistisch is en onderhoudswerkzaamheden conform schema uitgevoerd moeten worden.

Fabriekscheck

De allereerste check vindt plaats in de betreffende timmerfabriek. Tijdens de fabriekscheck wordt gecontroleerd of de houten kozijnen, deuren, ramen en binnenspouwbladen zijn geproduceerd en afgewerkt conform de eisen die staan vermeld in de desbetreffende BRL (beoordelingsrichtlijn). Er wordt gekeken naar onder andere de kwaliteit van het hout, de plaatsing van het glas en de afwerking van het lakwerk. Deze controle is verankerd in een streng intern kwaliteitssysteem en steekproefsgewijs aangevuld met een check van SKH (Stichting Keuringsbureau Hout). SKH controleert of de producten zijn gemaakt conform de vigerende BRL.

Bouwplaatsinspectie

Ook op de bouwplaats dient men correct om te gaan met de HOUT100%-producten. Een onafhankelijke inspecteur, ingehuurd door HOUT100%, komt tijdens een bouwplaatsinspectie op de bouw kijken of de verwerkingsvoorschriften van de HOUT100%-aangeslotene worden nageleefd. Punten die in deze inspectie worden meegenomen zijn onder meer: opslag op de bouwplaats, de bescherming van het product gedurende bouwfase, de verankering van het product, plaatsing tegen bouwkundig kader, plaatsen van het glas en de eindafwerking. (Tip: bekijk ook onze 12 Gouden Tips voor het plaatsen van houten kozijnen.) 

Opleveringscheck

Vlak voor de oplevering van de woning/het pand wordt er middels een oplevercheck gecontroleerd of het product correct is verwerkt en helemaal klaar is voor de gebruiksfase. Een onafhankelijke inspecteur kijkt naar de draaiende en schuivende delen, de beglazing, het schilderwerk, eventuele beschadigingen en aansluiting op het bouwkundig kader.

Onderhoudscheck

De laatste controle, de onderhoudscheck (deze kan niet uitgevoerd worden bij binnenspouwbladen), vindt plaats gedurende de gebruiksfase (tussen de 7 en 9 jaar na de ingebruikname van de woning/het pand). Conform een vooraf opgesteld meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden er inspecties uitgevoerd door, of onder verantwoordelijkheid van, de HOUT100%-leverancier in samenwerking met de verfleverancier en opdrachtgever.

Het gaat om meerdere inspecties, waarbij de technische kwaliteit en de vooraf overeengekomen prestaties van de HOUT100%-producten worden gecontroleerd. Aan de hand van de inspecties wordt bepaald of het MJOP realistisch is en onderhoudswerkzaamheden conform schema uitgevoerd moeten worden.

liefde voor hout

Hoe kunnen wij helpen?

HOUT100%-label

Ontdek wat HOUT100% voor jou kan betekenen.

Bedrijf zoeken

De beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Doe een melding van een probleem.