HOUT100% =
100% zekerheid

Op zoek naar kozijnen, buitendeuren of hsb-elementen van de hoogste kwaliteit? Kies dan altijd voor een timmerfabriek dat bij HOUT100% is aangesloten. Want alleen dan krijg je de hoogste kwaliteit, aantoonbare duurzaamheid én gecontroleerde zekerheid. Zo weet je zeker dat je altijd WKB-proof bent.

Controles

De beste WKB-proof timmerfabrieken van Nederland

De hoogste kwaliteitseisen binnen de houtsector, altijd WKB-proof én tot wel 25 jaar zekerheid. Gevelelementen met een HOUT100%-keurmerk zijn afkomstig van de beste timmerfabrieken van Nederland. Wij leveren enkel de beste kwaliteit. Bovendien gebruiken wij altijd aantoonbaar duurzaam hout. Wil jij zorgeloze zekerheid en een gezonde planeet? Kies dan voor een HOUT100%-bedrijf! Beter kun je het niet krijgen.

100% transparante database

Om hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen, voert HOUT100% vier onaangekondigde controles uit verspreid over het gehele bouwproces: een fabriekscheck, een bouwplaatsinspectie, een opleveringscheck en een onderhoudscheck.

Het gehele controleproces is online inzichtelijk. Na aanmelding krijgt de afnemer een e-mail dat het betreffende project is aangemeld. Met het unieke zekerheidsnummer informatie in te zien over onder andere de inspecties en het zekerheidsniveau. En dat biedt voordelen voor zowel afnemers, timmerfabrieken als borgers.

Voor afnemers

Afnemers blijven via het HOUT100%-zekerheidsnummer online op de hoogte van het project en worden voorzien van een inspectierapport. Zijn er onverhoopt problemen? Dan kunnen ze die tijdig ondervangen.

Voor timmerfabrieken

Timmerfabrieken hebben dankzij de database inzicht in de zekerheidsniveaus.
Hierdoor kunnen ze ervoor zorgen dat hun producten altijd aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen.

Voor borgers

Borgers hebben toegang tot de database om inzicht te krijgen in de voortgang van het project. Ook hebben ze toegang tot de inspectierapporten en de terugkoppeling hierop. Risicobeheersing is hierdoor eenvoudig.

 Ontdek nu wat HOUT100%-kozijnen voor u kunnen betekenen

Hoogste kwaliteit

Zekerheid door HOUT100%

Een afnemer moet kunnen rekenen op perfect afgeleverd timmerwerk, dat WKB-proof is en geheel conform de gevraagde specificaties én huidige regelgevingen geleverd wordt. HOUT100% beschikt over een zekerheidslabel waardoor je altijd verzekert bent van kwaliteit!

Is jouw bedrijf al WKB-proof?

De beste WKB-proof timmerfabrieken van Nederland herken je aan het HOUT100%-keurmerk

Bouwplaatsinspecties

Echte kwaliteit begint met controle

Op de bouwplaats dient men correct om te gaan met de HOUT100%-producten. Een onafhankelijke inspecteur, ingehuurd door HOUT100%, komt tijdens een bouwplaatsinspectie op de bouw controleren of de verwerkingsvoorschriften van de HOUT100%-aangeslotene worden nageleefd.

WKB-proof

Bekijk hier de
HOUT100%-bedrijven

Wie houten producten aanschaft bij een HOUT100%-bedrijf, is zeker van gecertificeerd duurzaam geproduceerd hout, verwerkt volgens de strengste kwaliteitseisen en met vele jaren zekerheid.

Echte kwaliteit begint met controle. Om hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen, voert HOUT100% dan ook vier controles uit verspreid over het gehele bouwproces: een fabriekscheck, een bouwplaatsinspectie, een opleveringscheck en een onderhoudscheck.

HOUT100% geeft antwoord

Andere vragen? Kijk hier of we ze al hebben beantwoord.

Wat verandert er met de komst van de WKB?

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) is ingegaan op 1 januari 2024. Met de komst van de wet komt de verantwoordelijkheid voor een bouwproject volledig bij de aannemer te liggen. De focus verschuift van de vergunning vooraf naar het voldoen aan de kwaliteitseisen tijdens én na het bouwproces. Als aannemer moet je dus volledig inzichtelijk maken en vastleggen dat een project voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Lees meer over de details van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).

Wat is een duurzaam beheerd bos?

Hout mag pas duurzaam worden genoemd als het uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Bij duurzaam bosbeheer wordt het hout op een verantwoorde manier geoogst, zodat alle bosfuncties behouden blijven. Dit houdt in dat het gebruik van bosproducten geen gevaar oplevert voor de duurzame instandhouding van het bos. Het bos krijgt de tijd weer bij te groeien en te herstellen. Ook de arbeidsomstandigheden van bosarbeiders en de rechten van de bewoners van het bos zijn een belangrijk onderdeel van duurzaam bosbeheer. Door middel van boscertificering wordt aangetoond dat het bos duurzaam wordt beheerd.

Wereldwijd is 435 mega hectare van het bosoppervlakte gecertificeerd. Dat is ongeveer 20% van het totaal aan bos waar hout wordt geoogst. Het gecertificeerde bosoppervlak in Europa ligt op 102 mega hectare, gelijk aan ongeveer 47% van het Europese bosareaal. Hoewel certificering toeneemt, zijn we er dus nog lang niet.

Door het gebruik van hout uit een duurzaam bos krijgt het bos een economische waarde. Dit draagt bij aan bescherming van het bos tegen omvorming naar andere vormen van landgebruik, zoals palmolieplantages of grond voor veeteelt. Een boseigenaar weet zich door duurzaam bosbeheer te verzekeren van inkomsten. Niet alleen nu, maar door de aangroei ook in de toekomst.

Zijn houten kozijnen brandveilig?

Hout kan branden, maar is toch juist heel brandveilig. Het hout dat in kozijnen wordt gebruikt, geleidt vrijwel geen warmte. Bovendien verkoolt hout bij brand, waardoor de brandvorming wordt vertraagd. Ook komen er nauwelijks schadelijke gassen vrij. Hout beschermt zichzelf bij brand doordat het verkoolt. Het hout achter de koollaag blijft nagenoeg ongewijzigd waardoor de draagkracht van hout lange tijd behouden blijft. Hout dat behandeld is met brandvertragers is daarom zeer brandwerend en brandvertragend!

Niet voor niets betreedt de brandweer liever een brandend gebouw van hout dan een gebouw dat grotendeels bestaat uit staal. De draagkracht van staal neemt boven een temperatuur van 400°C snel af.

Blog en nieuws van HOUT100%

Hout of kunststof kozijnen

Wat zijn de voor en nadelen van houten versus kunststof kozijnen? U wilt dat kozijnen perfect passen bij het karakter van uw woning. U hebt daarbij keuze uit verschillende materiaalsoorten met ieder eigen voors en tegens. We vergelijken hier houten...

Lees meer

EU neemt wet aan tegen ontbossing

Het wordt in de Europese Unie verboden om producten in te voeren die bijdragen aan ontbossing. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar gisteren een voorlopig akkoord over bereikt. Het verbod geldt voor hout, maar ook voor producten als cacao, soja en...

Lees meer

liefde voor hout

Hoe kunnen wij helpen?

HOUT100%-label

Ontdek wat HOUT100% voor jou kan betekenen.

Bedrijf zoeken

De beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Doe een melding van een probleem.