Ik wil graag meer weten over de WKB

Waarom van SGT naar HOUT100%?

14-04-2018

Een houten kozijn kan wel 100 jaar mee, dus als het kozijn op de juiste wijze verwerkt wordt in de gevel, zijn er weinig zorgen. Waar SGT voorheen vanuit een groep fabrikanten een garantiecertificaat achteraf bood, heeft de aannemer met HOUT100% vanaf de start volledig inzicht in het gehele proces. Geborgd vanuit deskundige instanties. Kwaliteitszekerheid van A tot Z dus.

De transitie naar HOUT100%

Na met SGT een tijd zoekende te zijn geweest over wat de markt precies wil van onze aangeslotenen, hebben we uitgebreid onderzoek verricht. Van verschillende marktpartijen, zoals woningbouwverenigingen, aannemers en particulieren, hebben we de behoeften in kaart gebracht.

Waar de aangeslotenen redelijk overtuigd waren dat de marktpartijen SGT net zo goed kennen als zijzelf, bleek uit het onderzoek dat dit niet zo is. Afnemers zien ‘SGT’ wel voorgeschreven staan in bestekken, maar als ze de naam al herkenden, wisten ze vaak niets of weinig over wat het inhoudt.

Terug in de tijd

Zekerheid van kwaliteit

Uit het doelgroeponderzoek kwam de behoefte aan zekerheid van kwaliteit duidelijk naar voren. Met het gepresenteerde onderzoek als basis hebben we tijdens een aangeslotenenbijeenkomst ingezet op een nieuwe koers. Bij het bepalen van deze nieuwe koers is vervolgens een representatief team van leden betrokken aan de hand van meerdere klankbordsessies. Zo zijn we gekomen tot een nieuwe missie en visie en hebben we de transitie van SGT in gang gezet.

Alles wordt anders!

Na de opzet van een strategisch plan – voorgelegd aan en goedgekeurd door de SGT-aangeslotenen -, hebben we in september 2016 het merk HOUT100% geïntroduceerd. Een merk dat staat voor zekerheid van kwaliteit, waarin informatie, onderhoud en exploitatiekosten etc. allemaal zijn meegenomen.

De introductiedag

Wat is het verschil tussen SGT en HOUT100%?

SGT was erg techniekgericht, daar waren we altijd druk mee. Inmiddels zijn we echter zo overtuigd geraakt dat het met die techniek gewoon goed zit – er ontstaan geen problemen -, dat we met HOUT100% de focus verleggen naar het verkopen van het houten kozijn. Waarbij we sturen op het proces van controle van de kwaliteit.

HOUT100% en de private kwaliteitsborging voor de aannemer

Dankzij de aankomende wet ‘private kwaliteitsborging’ wordt de aannemer volledig verantwoordelijk voor het hele proces. In sommige gevallen kan de aannemer terugvallen op de timmerfabrikant, maar in alle gevallen blijft de aannemer sowieso zelf verantwoordelijk.

Door te werken onder het ‘zekerheidsmerk HOUT100%’ heeft de aannemer gedurende het gehele proces van productie tot en met – indien gewenst – het gebruik, aantoonbaar zekerheid dankzij de diverse waarborgcontroles. Je kunt je voorstellen dat dit voor de aannemer, met alles wat er door deze nieuwe wetgeving op hem of haar afkomt, een hele zorg minder is.

Het gehele controleproces is online inzichtelijk voor de aannemer. Na aanmelding krijgt de aannemer een e-mailbericht dat het betreffende project is aangemeld en door wie. Met behulp van het aangereikte unieke zekerheidsnummer is gedurende het gehele traject informatie in te zien via hout100procent.nl over:

  • De betreffende timmerfabrikant;
  • Het gekozen zekerheidsniveau;
  • Wanneer gecontroleerd wordt/is tijdens het productieproces door een certificatie-instelling;
  • Bouwplaats inspecties;
  • Opleveringinspecties;
  • Inspecties tijdens de gebruiksfase.

“De aannemer heeft vanaf de start volledig inzicht in het gehele proces. Geborgd vanuit deskundige instanties. Kwaliteitszekerheid van A tot Z dus.”

Transparantie en helderheid voor woningbouwverenigingen

Hetzelfde geldt voor woningbouwverenigingen. Kiezen zij bijvoorbeeld voor het ‘label met 3 sterren’, dan is, indien gewenst, ook het onderhoud erbij gekocht. Dan heb je dus voor wel 15 jaar volledige zekerheid via de HOUT100%-leverancier rondom exploitatiekosten en bestaan er geen zorgen over onderhoud. Bijvoorbeeld dankzij een controle van het verfsysteem, voorzien van verf-technisch advies voor de opdrachtgever. Volledig transparant en helder voor alle partijen dus.

“Voor woningbouwverenigingen zijn exploitatiekosten inzichtelijk en zijn er geen zorgen over onderhoud”

Zorgeloosheid voor particulieren

Ook een particulier weet exact waar hij of zij aan toe is, namelijk zekerheid van kwaliteit. Als er problemen ontstaan in een gevel met houten kozijnen, wordt vaak gewezen naar het kozijn zelf, terwijl de oorzaak vaak te vinden is in de verwerking van het kozijn in de gevel.

Met HOUT100% is er hoe dan ook niet langer sprake van mogelijk vingerwijzen, maar is direct duidelijk wie verantwoordelijk is. Zorgeloosheid voor de particulier dus. En afhankelijk van het gekozen label, hoeft het vervelende nadenken over (de kosten van) onderhoud van de woning ook niet meer.

“Het label met 3 sterren biedt particulieren perfecte houten kozijnen, inzicht in de kosten voor de komende 15 jaar en geen omkijken naar het onderhoud.”

Kortom, als een project het merk HOUT100% draagt, weten alle betrokken partijen altijd of de houten kozijnen goed gemaakt zijn en goed verwerkt zijn in de gevel. Het aantal (gemonitorde) controles, de transparantie en helderheid voor alle marktpartijen zijn uniek en garanderen zekerheid voor iedereen.

Lees ook

The Total Cost of Ownership

The Total Cost of Ownership

Als je kijkt naar de kosten van houten kozijnen, moet je verder kijken dan alleen de kosten van de aanschaf. Ook onderhoud, reparatie en levensduur spelen een belangrijke rol in het totaalplaatje. Welke kozijnen kies jij? Aanschaf De aanschafprijs is compleet...

Houten kozijnen zijn geschikt voor zowel dubbel als triple glas

Houten kozijnen zijn geschikt voor zowel dubbel als triple glas

Isolatiewaarde van houten kozijnen kunnen eenvoudig worden opgewaardeerd Zoals je waarschijnlijk weet, heeft een houten kozijn wel een levensduur van 75 jaar. Het enkele glas in een houten kozijn of raam van 20 jaar oud kan moeiteloos worden vervangen voor dubbel of...

Hout bevat veel vastgelegde CO2

Hout bevat veel vastgelegde CO2

Hout is feitelijk CO2 neutraal De opwarming van onze aarde wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door giftige broeikasgassen: kooldioxide (CO₂). In het CO₂-klimaatbeleid van de Nederlandse overheid staat dan ook dat we de uitstoot van CO₂ drastisch moeten...

Hout recyclen

Hout recyclen

Hergebruik van hout kost weinig energie Geen enkel ander materiaal is zo goed en energiezuinig te recyclen als hout. In vergelijking met andere materialen kost het hergebruiken van hout relatief weinig energie.Een voorbeeld waarin oud hout een nieuw leven heeft...

Levensduur van hout

Levensduur van hout

Hout gaat minstens vijftig jaar mee Houten producten of constructies kunnen oneindig lang mee en zijn daarmee duurzaam te noemen. Kijk maar eens om je heen; de oudste monumentale panden van 100 jaar en ouder bevatten namelijk ook allemaal houten kozijnen en deuren....

Hout is duurzaam

Hout is duurzaam

Hout is een duurzaam bouwmateriaal Hout kan beschouwd worden als het meest duurzame bouwmateriaal dat binnen de reguliere bouw toegepast wordt, zowel voor het milieu maar ook andere aspecten. Zeker wanneer hout voldoet aan de vereisten van HOUT100%. In dat geval is...

Vurenhout kozijnen, voordelen en nadelen

Vurenhout kozijnen, voordelen en nadelen

Vurenhout is afkomstig van de fijnspar. Door de eenvoudige bewerking en goede verkrijgbaarheid is Vuren een relatief goedkope houtsoort. Het heeft duurzaamheidsklasse 4 of 5 en gaat in onbewerkte vorm dus niet lang mee. Dankzij bewerkingsmogelijkheden als thermische...

Grenen kozijnen, voordelen en nadelen

Grenen kozijnen, voordelen en nadelen

Grenenhout is afkomstig van naaldbomen en qua uiterlijk herkenbaar aan de kenmerkende geelachtige ‘vlammenstructuur’. Grenen is een verzamelnaam voor diverse naaldhoutsoorten, bijvoorbeeld de boomsoort Pinus. Waar gesproken wordt over bijvoorbeeld Redwood, Pijnboom of...

Hardhouten kozijnen, voordelen en nadelen

Hardhouten kozijnen, voordelen en nadelen

Met hardhout wordt het hout van loofbomen bedoeld. Ook wel loofhout genoemd. Dit is afgeleid van de Engelse term voor loofhout, ‘hardwood’. Dat verwarrend kan zijn, omdat het niet altijd te maken heeft met de hardheid van het hout zelf. Omdat loofbomen langzamer...