skip to Main Content

STIP sluit naadloos aan op gedachtengoed HOUT100%

HOUT100% staat o.a. voor 100% duurzaam. Daarom is besloten dat de HOUT100%-leveranciers uiterlijk 1 januari 2020 alleen nog maar hout uit verantwoord beheerd bos mogen gebruiken voor de productie van houten gevelelementen. Hiermee onderschrijft HOUT100% uiteraard volledig de gedachte van het bosbouwbeheer die FSC® en PEFC™ voorstaan, maar helaas is de controlerende rol, het administratieve werk en de beperkingen rond het mengen van hout uit verantwoord beheerde bossen bij de Chain of Custody-certificering van de beide systemen beperkend. Daarom ziet HOUT100% STIP-certificatie als hét antwoord op de problemen die de leden ervaren om naar de markt een verantwoord hout verklaring te kunnen geven.

Om STIP te steunen en het belang van STIP voor de HOUT100%-leden te benadrukken, zijn vorige week zowel de directeur van SMK, waar de TPAC-commissie is ondergebracht, als het Ministerie van I&W aangeschreven. Hieronder volgt de inhoud van het schrijven richting de hierboven genoemde instanties.

Inhoud

Als leidende organisatie met 78 aangeslotenen in de houtverwerkende industrie, die het best beschikbare in de markt in zich verenigen, sturen we u deze brief.

Onze aangeslotenen zijn bedrijven die een samengesteld product maken en daardoor onvoldoende kunnen verklaren richting de markt dat het product is samengesteld uit hout uit verantwoorde bron. STIP-certificatie is wat HOUT100% betreft op het gebied van verantwoord hout hét antwoord op de problemen die onze leden ervaren om naar de markt een verantwoord hout verklaring te kunnen geven.

STIP-certificatie plaatst onze unieke grondstof hout op voorhand boven elke verdenking en vraagt niet van de afnemer een actieve controlerende rol. Het certificaat is slechts te verkrijgen wanneer een bedrijf beleidsmatig heeft besloten enkel en alleen nog verantwoord hout te gebruiken en dus te verkopen. Daarmee dus een transparant en helder middel waarmee onze 78 aangeslotenen kunnen aantonen en garanderen dat het door hun verwerkte hout afkomstig is van verantwoord/duurzaam beheerde bossen, voorzien van Chain of Custody-keurmerken als FSC® en PEFC™.

HOUT100% onderschrijft uiteraard volledig de gedachte van het bosbouwbeheer die FSC® en PEFC™ voorstaan.

Om de hierboven genoemde redenen sluit STIP naadloos aan op het gedachtengoed en de werkwijze van de HOUT100%-aangeslotenen en daarom is besloten dat alle aangeslotenen uiterlijk 1 januari 2020 aan de STIP-eisen zullen voldoen. Daarmee onderscheiden de aangeslotenen zich, ook op dit gebied, bewust van de rest van de markt.

Middels dit schrijven willen we als stakeholders aangeven dat de STIP-regeling onze steun heeft vanwege de unieke 100% keuze en de oplossingen die het biedt ten opzichte van de bestaande systemen. We dringen dan ook aan op het toelaten door de overheid van de STIP-regeling nu deze al ruim een jaar voldoet aan de TPAC-criteria. In een bijna verzadigde markt is STIP hét duidelijke antwoord voor de industrie en de logische stap naar een 100% verantwoord hout aankopende verwerkende industrie.

Lees meer gerelateerde berichten

Wat kan HOUT100% voor u doen?

HOUT100% voor mij?

Wat kan HOUT100% voor mij betekenen?

Bedrijf zoeken

Hier vindt u de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Ik wil een probleem met mijn houten product melden.