Ik wil graag meer weten over de WKB

Hout bevat veel vastgelegde CO2

01-06-2023

Hout is feitelijk CO2 neutraal

De opwarming van onze aarde wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door giftige broeikasgassen: kooldioxide (CO₂). In het CO₂-klimaatbeleid van de Nederlandse overheid staat dan ook dat we de uitstoot van CO₂ drastisch moeten verminderen. Zo moet het grondstoffengebruik in 2030 met 50% gedaald zijn, t.o.v. 2016. In 2050 moet we 100% circulair zijn waarin duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt en producten en grondstoffen worden hergebruikt.

Wist je dat bomen CO₂ opslaan terwijl ze groeien? Bijzonder of niet? Feitelijk is hout CO2 neutraal. Waarom? Een boom (of een groeiend bos) absorbeert CO2 tijdens de groei en geeft zuurstof af. Misschien weet je dat nog dankzij je biologielessen (het fotosynthese proces). De volgroeide boom wordt gekapt en zolang het hout van de gekapte boom wordt gebruikt in huizen, gebouwen of andere houten producten blijft de CO2 vastgelegd.

Het leuke is, dat wanneer er een jonge boom wordt geplant voor de gekapte boom (duurzaam bosbeheer), dit jonge boompje de taak  overneemt van de gekapte boom en er daarmee weer CO2 uit de lucht wordt geabsorbeerd. Daarmee is het een oneindig proces van CO2-opslag en uitgifte van zuurstof.

Wie kiest voor producten van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout, draagt bij aan het terugdringen van de opwarming van de aarde.

De HOUT100%-leverancier kan voor jou een berekening maken hoeveel CO2 het door jou bestelde houten kozijn (raam, deur of binnenspouwblad) heeft opgeslagen.

Opwarming van de aarde tegengaan?

Door te bouwen met hout kan het. Het slechte imago van het kappen van bomen voor houtproductie is onterecht, want als oogsten van bomen gebeurt in duurzaam beheerde bossen, levert het juist een goede, belangrijke bijdrage aan ons klimaat. Bijvoorbeeld door de instandhouding van een gezond bos, omdat bijgroei van bossen wordt gestimuleerd. Vrijstaande bomen vangen meer licht, waardoor ze harder kunnen groeien. En daar zit het ‘m in: groei betekent opslag van de schadelijke gassen.

Hout is CO₂-neutraal

Bomen nemen CO₂ op in het hout en houden het vast. Pas aan het einde van de levensduur van bomen komt de opgeslagen CO₂ vrij, bijvoorbeeld door verrotting of verbranding en kan dan weer door nieuwe bomen opgenomen worden. Bij duurzaam bosbeheer wordt hout geoogst en worden jongen bomen geplant die weer groeien dankzij CO₂-opname. Daarmee is hout feitelijk CO₂-neutraal, sterker nog, hout is zelfs CO₂-negatief. Door te bouwen met hout uit duurzaam beheerde bossen wordt er juist extra CO₂ opgenomen.  Juist het ‘oogsten’ uit bossen zorgt er zo voor dat de houtproductie hoog blijft en daarmee de opslag van CO₂.

Duurzaam bouwen? Kies dus bewust voor houten kozijnen

Het gebruik van hout als bouwmateriaal, zoals houten kozijnen, in combinatie met duurzaam bosbeheer en de aanleg van ‘klimaatbossen’ leveren samen een positieve bijdrage aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot in de wereld. Bij HOUT100%-leveranciers kun je er 100% van uitgaan dat zij kozijnen maken van gecertificeerd hout uit duurzaam bosbeheer.

Hoe duurzaam is jouw (volgende) bouwproject?

Wil je de duurzaamheid van je bouwproject ‘meten’? Gebruik dan gratis deze CO₂-rekentool van De NBVT en ontdek direct:

  • De opgeslagen hoeveelheid CO₂ (door het toepassen van hout), afgezet tegen de CO₂-uitstoot van een middenklasse auto en het elektraverbruik van een gemiddeld huishouden.
  • Hoeveel tijd Europese bossen nodig hebben om de betreffende hoeveelheid CO₂ vast te leggen.
  • Wat de positieve bijdrage van hout is in jouw duurzame gebouw ten opzichte van andere bouwgrondstoffen.

De berekeningen worden uitgevoerd volgens ‘TC 175 WI 00175146’.

De CO₂ belasting van kunststof, aluminium en hout met elkaar vergeleken

Uit onderstaande infographic is onder meer op te maken dat hout juist bijdraagt aan de reductie van CO2 in tegenstelling tot kunststof en aluminium. Afgezien van de Co2 uitstoot zijn er natuurlijk meer verschillen te benoemen. Deze vergelijkingen zijn hier (versus aluminium) en hier (versus kunststof) terug te vinden.

Lees ook

Hout of aluminium kozijnen

Hout of aluminium kozijnen

Wat zijn de voor en nadelen van houten versus aluminium kozijnen? U wilt dat kozijnen perfect passen bij het karakter van de woning. U hebt daarbij keuze uit verschillende materiaalsoorten met ieder eigen voors en tegens. We vergelijken hier houten kozijnen met...

Hout of kunststof kozijnen

Hout of kunststof kozijnen

Wat zijn de voor en nadelen van houten versus kunststof kozijnen? U wilt dat kozijnen perfect passen bij het karakter van uw woning. U hebt daarbij keuze uit verschillende materiaalsoorten met ieder eigen voors en tegens. We vergelijken hier houten...

Kies voor kozijnen van HOUT100%

Kies voor kozijnen van HOUT100%

Kies voor kozijnen van HOUT100% Houten kozijnen zijn al jaren onverminderd populair bij huiseigenaren in Nederland. En met een goede reden. Want ondanks de intrede van nieuwe materialen – zoals kunststof en aluminium – hebben houten kozijnen vooral veel voordelen. Wat...

Bouwplaatsinspectie

Bouwplaatsinspectie

Om hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen en helemaal WKB-proof te zijn, voert HOUT100% vier controles uit verspreid over het gehele bouwproces. Eén daarvan is de bouwplaatsinspectie. Een onafhankelijke inspecteur, ingehuurd door HOUT100%, komt op de bouw kijken...