The Total Cost of Ownership

The Total Cost of Ownership

Als je kijkt naar de kosten van houten kozijnen, moet je verder kijken dan alleen de kosten van de aanschaf. Ook onderhoud, reparatie en levensduur spelen een belangrijke rol in het totaalplaatje. Welke kozijnen kies jij?

Aanschaf

De aanschafprijs is compleet inclusief het monteren op de bouwplaats aan het bouwkundig kader, voorzien van alle benodigde toegevoegde voorzieningen om
functioneel te zijn. Oftewel, ramen, deuren en HR++ glas.

Afschrijving

De afschrijvingskosten van hout zijn laag. Wil je het kozijn bewerken of repareren? Dan kan dat eenvoudig. Ook verf je houten kozijnen zonder moeite in een andere kleur.
Bij aluminium of kunststof gaat dit niet. In geval van beschadiging of aantasting bij aluminium of kunststof is volledige vervanging de enige optie.

Levensduur

Deze prijzen zeggen echter niet alles. Bij de aanschaf van kozijnen is het belangrijk om te kijken naar de levensduur. Hardhouten kozijnen gaan bijvoorbeeld gemiddeld tien jaar langer mee dan zachthouten kozijnen. Ook binnen de verschillende soorten hardhouten kozijnen bestaan er verschillen.

Zachthouten kozijnen gaan zo’n 50 jaar mee en zijn goedkoper in aanschaf dan hardhouten kozijnen. Hardhouten kozijnen zijn erg sterk en gaan zeker 60 jaar mee. Bij gemodificeerd hout is dit zelfs 80 jaar. De levensduur van aluminium kozijnen is met gemiddeld 40 jaar een stuk lager. Kunststof kozijnen gaan gemiddeld 30 jaar mee.

Houten kozijnen zijn geschikt voor zowel dubbel als triple glas

Houten kozijnen zijn geschikt voor zowel dubbel als triple glas

Isolatiewaarde van houten kozijnen kunnen eenvoudig worden opgewaardeerd

Zoals je waarschijnlijk weet, heeft een houten kozijn wel een levensduur van 75 jaar. Het enkele glas in een houten kozijn of raam van 20 jaar oud kan moeiteloos worden vervangen voor dubbel of zelfs triple (driedubbel) glas. Zo kan de isolatiewaarde van houten ramen en kozijnen eenvoudig opgewaardeerd worden door slechts het vervangen van het glas.

Bij ramen en kozijnen vervaardigt uit andere materialen (kunststof of aluminium) is het upgraden van de isolatiewaarde door vervanging van alleen glas, zoals bij houten ramen en kozijnen, niet mogelijk.

Door het vervangen van het enkele glas voor dubbel of triple glas gaat de energierekening al naar beneden .

De HOUT100%-leverancier voorziet je graag van meer informatie en helpt graag met het maken een keuze die precies aansluit op jouw wensen en eisen.

Isolatiewaarde hout

Isolatiewaarde hout

Hout heeft een hoog isolerend vermogen

Hout isoleert, dat is bekend. Het isolerend vermogen van hout geldt uiteraard ook wanneer van hout een kozijn, raam, deur of spouwblad wordt gemaakt. Hout presteert uitstekend wat betreft de isolatiewaarde. Een houten kozijn bijvoorbeeld voldoet eenvoudig aan de eis uit het Bouwbesluit, namelijk: 1,65 W/(m*K)

Naast een goede isolatiewaarde, voldoet een houten kozijn ook aan de internationale regelgeving op het gebied van wind- en waterdichtheid (Bouwbesluit, KOMO en CE). Goede isolatie en luchtdichtheid maken een woning dan ook een comfortabel thuis.

De HOUT100%-leverancier voorziet je graag van meer informatie en helpt graag met het maken een keuze die precies aansluit op jouw wensen en eisen.

Waarom hout een hoge isolatiewaarde heeft

Dat hout goed isoleert heeft te maken met de unieke celstructuur. Door deze celstructuur is hout slecht geleidend. Het isolerende vermogen van hout ligt bijvoorbeeld 15 keer hoger dan die van beton, 400 keer hoger dan staal en maar liefst 1770 keer hoger dan aluminium.

Om die reden biedt hout voor bijvoorbeeld de woningbouw uiteenlopende voordelen. Denk hierbij aan minder geluidshinder, maar ook aan het feit dat hout in zowel de winter als de zomer een gunstig effect heeft op je energierekening. Er is namelijk minder energie nodig voor opwarming of afkoeling van de woning. Tot slot zijn houten kozijnen geschikt voor zowel dubbel als triple glas.

Houten kozijnen

Een kozijn moet goed isoleren, dat spreekt voor zich. Het gebruik van hout voor de constructie van kozijnen is dan ook een logische keuze. De U-waarde van hout bij kozijnen is gemiddeld 2.4. Dit is een zeer goede U-waarde. Bovendien is hout makkelijk te bewerken en te behandelen, waardoor de isolatiewaarde nóg verder verbeterd wordt. En vanzelfsprekend speelt onderhoud een belangrijke rol. Door je kozijnen goed te onderhouden zorg je ervoor dat het hout zijn optimale kwaliteit behoud.

Indien u voor een HOUT100%-bedrijf kiest bent u er zeker van dat gebruik is gemaakt van de beste kwaliteit hout en hoogwaardige afwerking. Dat zorgt voor een comfortabel en goed geïsoleerde woning!

Hout is brandwerend, inbraakwerend,  veilig en makkelijk te repareren

Hout is brandwerend, inbraakwerend, veilig en makkelijk te repareren

Een van de vele voordelen van houten kozijnen is dat schade eenvoudig te repareren is. Waar bijvoorbeeld een inbraak op een kunststof of aluminium kozijn vaak onherstelbare beschadigingen, die totale vervanging nodig maken, achterlaat, zijn sporen van braak, vandalisme en mechanische beschadiging bij hout onzichtbaar weg te werken. Daarnaast is een houten kozijn standaard inbraakwerend en kan daardoor een belangrijke rol spelen bij de veiligheid.

Hout beschermt zichzelf bij brand doordat het verkoolt. Het hout achter de koollaag blijft nagenoeg ongewijzigd waardoor de draagkracht van hout lange tijd behouden blijft. Hout dat behandelt is met brandvertragers is daarom zeer brandwerend en brandvertragend!

Uiteraard is de inbrandsnelheid van lichtere houtsoorten, zoals naaldhout, hoger dan van zwaardere loofhoutsoorten zoals eiken en tropisch hardhout, die minder snel inbranden.

Niet voor niets betreedt de brandweer liever een brandend gebouw van hout dan een gebouw dat grotendeels bestaat uit staal.

De draagkracht van staal neemt boven een temperatuur van 400°C snel af.

De HOUT100%-leverancier voorziet je graag van meer informatie en helpt graag met het maken een keuze die precies aansluit op jouw wensen en eisen.

Hout bevat veel vastgelegde CO2

Hout bevat veel vastgelegde CO2

Hout is feitelijk CO2 neutraal

De opwarming van onze aarde wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door giftige broeikasgassen: kooldioxide (CO₂). In het CO₂-klimaatbeleid van de Nederlandse overheid staat dan ook dat we de uitstoot van CO₂ drastisch moeten verminderen. Zo moet het grondstoffengebruik in 2030 met 50% gedaald zijn, t.o.v. 2016. In 2050 moet we 100% circulair zijn waarin duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt en producten en grondstoffen worden hergebruikt.

Wist je dat bomen CO₂ opslaan terwijl ze groeien? Bijzonder of niet? Feitelijk is hout CO2 neutraal. Waarom? Een boom (of een groeiend bos) absorbeert CO2 tijdens de groei en geeft zuurstof af. Misschien weet je dat nog dankzij je biologielessen (het fotosynthese proces). De volgroeide boom wordt gekapt en zolang het hout van de gekapte boom wordt gebruikt in huizen, gebouwen of andere houten producten blijft de CO2 vastgelegd.

Het leuke is, dat wanneer er een jonge boom wordt geplant voor de gekapte boom (duurzaam bosbeheer), dit jonge boompje de taak  overneemt van de gekapte boom en er daarmee weer CO2 uit de lucht wordt geabsorbeerd. Daarmee is het een oneindig proces van CO2-opslag en uitgifte van zuurstof.

Wie kiest voor producten van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout, draagt bij aan het terugdringen van de opwarming van de aarde.

De HOUT100%-leverancier kan voor jou een berekening maken hoeveel CO2 het door jou bestelde houten kozijn (raam, deur of binnenspouwblad) heeft opgeslagen.

Opwarming van de aarde tegengaan?

Door te bouwen met hout kan het. Het slechte imago van het kappen van bomen voor houtproductie is onterecht, want als oogsten van bomen gebeurt in duurzaam beheerde bossen, levert het juist een goede, belangrijke bijdrage aan ons klimaat. Bijvoorbeeld door de instandhouding van een gezond bos, omdat bijgroei van bossen wordt gestimuleerd. Vrijstaande bomen vangen meer licht, waardoor ze harder kunnen groeien. En daar zit het ‘m in: groei betekent opslag van de schadelijke gassen.

Hout is CO₂-neutraal

Bomen nemen CO₂ op in het hout en houden het vast. Pas aan het einde van de levensduur van bomen komt de opgeslagen CO₂ vrij, bijvoorbeeld door verrotting of verbranding en kan dan weer door nieuwe bomen opgenomen worden. Bij duurzaam bosbeheer wordt hout geoogst en worden jongen bomen geplant die weer groeien dankzij CO₂-opname. Daarmee is hout feitelijk CO₂-neutraal, sterker nog, hout is zelfs CO₂-negatief. Door te bouwen met hout uit duurzaam beheerde bossen wordt er juist extra CO₂ opgenomen.  Juist het ‘oogsten’ uit bossen zorgt er zo voor dat de houtproductie hoog blijft en daarmee de opslag van CO₂.

Duurzaam bouwen? Kies dus bewust voor houten kozijnen

Het gebruik van hout als bouwmateriaal, zoals houten kozijnen, in combinatie met duurzaam bosbeheer en de aanleg van ‘klimaatbossen’ leveren samen een positieve bijdrage aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot in de wereld. Bij HOUT100%-leveranciers kun je er 100% van uitgaan dat zij kozijnen maken van gecertificeerd hout uit duurzaam bosbeheer.

Hoe duurzaam is jouw (volgende) bouwproject?

Wil je de duurzaamheid van je bouwproject ‘meten’? Gebruik dan gratis deze CO₂-rekentool van De NBVT en ontdek direct:

  • De opgeslagen hoeveelheid CO₂ (door het toepassen van hout), afgezet tegen de CO₂-uitstoot van een middenklasse auto en het elektraverbruik van een gemiddeld huishouden.
  • Hoeveel tijd Europese bossen nodig hebben om de betreffende hoeveelheid CO₂ vast te leggen.
  • Wat de positieve bijdrage van hout is in jouw duurzame gebouw ten opzichte van andere bouwgrondstoffen.

De berekeningen worden uitgevoerd volgens ‘TC 175 WI 00175146’.

De CO₂ belasting van kunststof, aluminium en hout met elkaar vergeleken

Uit onderstaande infographic is onder meer op te maken dat hout juist bijdraagt aan de reductie van CO2 in tegenstelling tot kunststof en aluminium. Afgezien van de Co2 uitstoot zijn er natuurlijk meer verschillen te benoemen. Deze vergelijkingen zijn hier (versus aluminium) en hier (versus kunststof) terug te vinden.

Hout recyclen

Hout recyclen

Hergebruik van hout kost weinig energie

Geen enkel ander materiaal is zo goed en energiezuinig te recyclen als hout. In vergelijking met andere materialen kost het hergebruiken van hout relatief weinig energie.
Een voorbeeld waarin oud hout een nieuw leven heeft gekregen is het gebouw van Rijkswaterstaat in Terneuzen.

De totale gebruiksduur van een houten deel kan op deze manier wel oplopen van vijftig tot honderden jaren. In al deze jaren wordt de in het hout vastgelegde hoeveelheid CO2 ook nog eens opgesloten. Alle voordelen van hout bekijk je hier.

De HOUT100%-leverancier voorziet je graag van meer informatie en helpt graag met het maken een keuze die precies aansluit op jouw wensen en eisen.