skip to Main Content

Alle producten

6 jaar
product zekerheid

10 jaar
+ prestatiezekerheid

12 jaar
+ Prestatie zekerheid op bouwkundige aansluitingen

25+ jaar
+ exploitatiezekerheid

Duurzaam hout
HOUT100%-aangeslotenen zijn in het bezit van tenminste een CoC-certificaat. Het certificaat is een waarborg dat de duurzame houtstromen binnen het bedrijf goed gevolgd en gecontroleerd worden

Bouwplaatsinspectie
Een HOUT100%-inspecteur komt op de bouw kijken of de verwerkingsvoorschriften van de HOUT100%-aangeslotene worden nageleefd (steekproefsgewijs)

Opleveringscheck
Tijdens een oplevercheck wordt gecontroleerd of het product netjes is verwerkt en klaar is voor de gebruiksfase (steekproefsgewijs)

Onderhoudscheck
Tijdens de gebruiksfase zullen er conform een vooraf opgesteld meerjarenonderhoudsplan (MJOP) inspecties uitgevoerd worden door, of onder verantwoordelijkheid van de HOUT100% deelnemer. Tijdens deze inspecties worden de technische kwaliteit en de vooraf overeengekomen prestaties van de HOUT100% producten gecontroleerd. Aan de hand van deze inspecties wordt bepaalt of het MJOP realistisch is en onderhoudswerkzaamheden conform schema uitgevoerd moeten worden. Dit MJOP is de basis voor de verdere zekerheidstermijn

Kozijnen en ramen

6 jaar
product zekerheid

10 jaar
+ prestatiezekerheid

12 jaar
+ Prestatie zekerheid op bouwkundige aansluitingen

25+ jaar
+ exploitatiezekerheid

Voorlak

Aflak
Bij ** is aflak optioneel. Dit kan zowel in de fabriek als op het werk worden aangebracht.
Bij *** en **** voorzien van aflak af fabriek

Glas
Voorzien van glas af fabriek

Plaatsing
Het product wordt door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene geplaatst in het bouwkundig kader

Onderhoud
Onderhoud wordt gedurende een vastgelegde periode uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene indien partijen (opdrachtgever en aangeslotene) hiertoe een overeenkomst hebben gesloten

Buitendeuren

6 jaar
product zekerheid

10 jaar
+ prestatiezekerheid

12 jaar
+ Prestatie zekerheid op bouwkundige aansluitingen

25+ jaar
+ exploitatiezekerheid

Voorlak

Aflak
Bij ** is aflak optioneel. Dit kan zowel in de fabriek als op het werk worden aangebracht.
Bij *** en **** voorzien van aflak af fabriek

Glas
Voorzien van glas af fabriek

Afhangen
Afgehangen door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene

Binnenspouwbladen

6 jaar
product zekerheid

10 jaar
+ prestatiezekerheid

12 jaar
+ Prestatie zekerheid op bouwkundige aansluitingen

25+ jaar
+ exploitatiezekerheid

Voorzien van houten kozijnen
Houten kozijnen door aangeslotenen aangebracht af fabriek in de binnenspouwbladen

Voorzien van gevelbekleding
Gevelbekleding aan buitenzijde op de binnenspouwbladen aangebracht door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene af fabriek of op de bouwplaats

Geplaatst door aangeslotenen
Het product wordt door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene geplaatst in het bouwkundig kader

Onderhoudscheck
Omdat binnenspouwbladen na oplevering geen onderhoud behoeven is de onderhoudscheck niet mogelijk en ook niet noodzakelijk

Deze onderwerpen zijn niet mogelijk onder deze zekerheid

6 jaar
product zekerheid

Alle producten

Duurzaam hout

HOUT100%-aangeslotenen zijn in het bezit van tenminste een CoC-certificaat. Het certificaat is een waarborg dat de duurzame houtstromen binnen het bedrijf goed gevolgd en gecontroleerd worden

Kozijnen en ramen

Voorlak

Voorlak

Buitendeuren

Voorlak

Voorlak

10 jaar
+ prestatiezekerheid

Alle producten

Duurzaam hout

HOUT100%-aangeslotenen zijn in het bezit van tenminste een CoC-certificaat. Het certificaat is een waarborg dat de duurzame houtstromen binnen het bedrijf goed gevolgd en gecontroleerd worden

Bouwplaatsinspectie

Een HOUT100%-inspecteur komt op de bouw kijken of de verwerkingsvoorschriften van de HOUT100%-aangeslotene worden nageleefd (steekproefsgewijs)

Kozijnen en ramen

Voorlak

Voorlak

Aflak

Bij ** is aflak optioneel. Dit kan zowel in de fabriek als op het werk worden aangebracht

Glas

Voorzien van glas af fabriek

Buitendeuren

Voorlak

Voorlak

Aflak

Bij ** is aflak optioneel. Dit kan zowel in de fabriek als op het werk worden aangebracht

Glas

Voorzien van glas af fabriek

Binnenspouwbladen

Voorzien van gevelbekleding

Gevelbekleding aan buitenzijde op de binnenspouwbladen aangebracht door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene af fabriek of op de bouwplaats

Voorzien van houten kozijnen

Houten kozijnen door aangeslotenen aangebracht af fabriek in de binnenspouwbladen

12 jaar
+ Prestatie zekerheid op bouwkundige aansluitingen

Alle producten

Duurzaam hout

HOUT100%-aangeslotenen zijn in het bezit van tenminste een CoC-certificaat. Het certificaat is een waarborg dat de duurzame houtstromen binnen het bedrijf goed gevolgd en gecontroleerd worden

Bouwplaatsinspectie

Een HOUT100%-inspecteur komt op de bouw kijken of de verwerkingsvoorschriften van de HOUT100%-aangeslotene worden nageleefd (steekproefsgewijs)

Opleveringscheck

Tijdens een oplevercheck wordt gecontroleerd of het product netjes is verwerkt en klaar is voor de gebruiksfase (steekproefsgewijs)

Kozijnen en ramen

Aflak

Voorzien van aflak af fabriek

Glas

Voorzien van glas af fabriek

Plaatsing

Het product wordt door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene geplaatst in het bouwkundig kader

Buitendeuren

Aflak

Voorzien van aflak af fabriek

Glas

Voorzien van glas af fabriek

Afhangen

Afgehangen door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene

Binnenspouwbladen

Geplaatst door aangeslotenen

Het product wordt door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene geplaatst in het bouwkundig kader

Voorzien van houten kozijnen

Houten kozijnen door aangeslotenen aangebracht af fabriek in de binnenspouwbladen

Voorzien van gevelbekleding

Gevelbekleding aan buitenzijde op de binnenspouwbladen aangebracht door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene af fabriek of op de bouwplaats

25+ jaar
+ exploitatiezekerheid

Alle producten

Duurzaam hout

HOUT100%-aangeslotenen zijn in het bezit van tenminste een CoC-certificaat. Het certificaat is een waarborg dat de duurzame houtstromen binnen het bedrijf goed gevolgd en gecontroleerd worden

Bouwplaatsinspectie

Een HOUT100%-inspecteur komt op de bouw kijken of de verwerkingsvoorschriften van de HOUT100%-aangeslotene worden nageleefd (steekproefsgewijs)

Opleveringscheck

Tijdens een oplevercheck wordt gecontroleerd of het product netjes is verwerkt en klaar is voor de gebruiksfase (steekproefsgewijs)

Onderhoudscheck

Tijdens de gebruiksfase zullen er conform een vooraf opgesteld meerjarenonderhoudsplan (MJOP) inspecties uitgevoerd worden door, of onder verantwoordelijkheid van de HOUT100% deelnemer. Tijdens deze inspecties worden de technische kwaliteit en de vooraf overeengekomen prestaties van de HOUT100% producten gecontroleerd. Aan de hand van deze inspecties wordt bepaalt of het MJOP realistisch is en onderhoudswerkzaamheden conform schema uitgevoerd moeten worden. Dit MJOP is de basis voor de verdere zekerheidstermijn

Kozijnen en ramen

Aflak

Voorzien van aflak af fabriek

Glas

Voorzien van glas af fabriek

Plaatsing

Het product wordt door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene geplaatst in het bouwkundig kader

Onderhoud

Onderhoud wordt gedurende een vastgelegde periode uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de aangeslotene indien partijen (opdrachtgever en aangeslotene) hiertoe een overeenkomst hebben gesloten

Wat kan HOUT100% voor u doen?

HOUT100% voor mij?

Wat kan HOUT100% voor mij betekenen?

Bedrijf zoeken

Hier vindt u de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Ik wil een probleem met mijn houten product melden.