Moeskop’s Bouwbedrijf B.V.

Contact:
info@moeskops.nl
0497 551 551
www.moeskops.nl

Adres:
Kennedylaan 10,
5571 KC Bergeijk

Artikelnummer: 5252936b34c6 Categorie: Tags: , , ,

Moeskops’ Bouwbedrijf is een professionele en eigentijdse partner die door middel van kennis, ervaring en creativiteit meerwaarde biedt vanaf het prilste begin van de bouwplannen. Wij zijn serieus in onze vaktechnische aanpak en stellen ons zeer communicatief en klantgericht op in het zakelijke en persoonlijke contact. Zowel naar u als opdrachtgever, maar ook naar u als klant, onze bouwpartners en medewerkers.

Een sterke, functionele interactie met aandacht voor het proces, waardoor een aantoonbaar beter resultaat wordt bereikt. Dit is het onderscheidende vermogen van Moeskops’ Bouwbedrijf, dat in bouwteamverband volledig tot zijn recht komt.

Een persoonlijke aanpak, met respect voor elkaars wensen en belangen.

Naast het realiseren van, door of samen met de opdrachtgever, voorbereide projecten, zijn we voortdurend op zoek naar aantrekkelijke grondposities en/of bestaande bebouwing. De (her-)ontwikkeling daarvan doen we zelf of – bij zeer grote locaties – samen met anderen. Onze planontwikkelaars kennen namelijk de juiste wegen, ingangen en procedures om ambitieuze plannen van de grond te tillen. Bovendien zien zij zich gesteund door de kwaliteit, know-how en reputatie van ons bedrijf. Indien u uw grondpositie/bestaande bebouwing wenst te verkopen of deze samen met ons wenst te ontwikkelen dan kunt u natuurlijk te allen tijde contact met ons opnemen.

Timmerwerkplaats

Naast het assembleren van (ge)bouw-onderdelen op de bouwplaats heeft Moeskops ook de mogelijkheid om onderdelen te produceren in een eigen, modern ingerichte timmerfabriek.

Onder geconditioneerde omstandigheden prefabriceren wij (ge)bouwonderdelen; van kozijnen en deuren tot dakkapellen, bergingen en houtskeletbouw elementen, dit alles met duurzaamheidscertificaat.

Dit maakt ons uiterst flexibel en stelt ons in staat om ook zeer speciale onderdelen zelf te produceren tegen een redelijke kostprijs. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van andere partijen en kunnen we onze klanten extra van dienst zijn.

Service & Onderhoud

Onze servicedesk staat alle werkdagen voor u klaar om uw garantievraag of reparatieverzoek zorgvuldig te beantwoorden of op te lossen. Door uw probleem duidelijk te analyseren zorgt de servicedesk dat uw melding bij de juist onderaannemer terecht komt. In een groot aantal gevallen zorgt onze servicemonteur ervoor dat uw melding snel wordt opgelost.

Heeft u een reparatieverzoek inzake uw opgeleverde woning? Vul dan het formulier in met daarin een duidelijke omschrijving van uw verzoek met foto’s van de situatie. We registreren dan uw reparatieverzoek en zorgen ervoor dat uw melding, indien deze binnen de garantiebepalingen valt, adequaat wordt opgelost!

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is niet zomaar een op zichzelf staand begrip. Het raakt vele facetten van onze bedrijfsvoering. We willen niet alleen goed met elkaar, maar ook goed met onze omgeving omgaan en tegelijkertijd de continuïteit van onze onderneming waarborgen.

Bij ons streven naar een duurzame bedrijfsvoering zullen wij bij beleidsbeslissingen dan ook een gedegen afweging maken tussen de effecten daarvan op zowel sociaal, ecologisch als economisch gebied.

Kwaliteitsbeleid

Moeskops’ Bouwbedrijf is actief op de gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en groot en klein onderhoud. Door middel van een gezonde rentabiliteit en een beheerste groei van de bouwactiviteiten, moet de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd worden. Om deze doelstelling te realiseren dienen wij in staat te zijn om aan de eisen van onze opdrachtgevers optimaal te voldoen. Een efficiënte organisatie, duidelijke bedrijfsvoering en vakbekwame, gemotiveerde medewerkers zijn daarbij noodzakelijk.

Beleid

Structurele aandacht voor kwaliteit is van groot belang om voortdurend optimaal aan de eisen van onze opdrachtgevers te voldoen. Het inzichtelijk maken en beheersen van de bedrijfsvoering en de processen en het steeds verbeteren en sturen hiervan, is van vitaal belang voor het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen. Het is vanzelfsprekend dat wij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zeker in tijden met snel veranderende omstandigheden is ons kwaliteitssysteem een belangrijk instrument om onze organisatie, processen en beleid te beheersen, te toetsen en te verbeteren.

Het managementteam betrekt en stimuleert de medewerkers van onze organisatie bij het realiseren van onze doelstellingen en ons beleid. Mede door het tijdig onderkennen van risico’s (en kansen), zijn wij daardoor steeds in staat om tijdig en adequaat te reageren op veranderende omstandigheden. Het managementteam van Moeskops’ Bouwbedrijf heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en voor de activiteiten. Zij ondersteunt kwaliteitszorg met alle benodigde middelen. Het kwaliteitsbeleid is uitgewerkt in meetbare doelstellingen. De doelstellingen en werking van het kwaliteitssysteem worden tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling formeel geëvalueerd. Ook middels externe en interne audits wordt de werking en doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem bewaakt.

Ons kwaliteitssysteem moet een “rode draad” zijn en basis stabiliteit bieden. Hierdoor zijn onze processen bekend en werken we volgens een vaste structuur. Wij benadrukken echter dat eigen verantwoordelijkheid, initiatief en flexibiliteit van de individuele medewerkers, voorwaarden zijn voor het goed functioneren en steeds verbeteren van onze organisatie. Ons kwaliteitssysteem moet daarom worden gezien als onze leidraad. Bovendien vormt het een belangrijk instrument voor het toetsen en uitvoeren van ons beleid. De doelstellingen sluiten op de ontwikkelingen aan, zoals wij die de afgelopen tijd hebben opgestart en hebben betrekking op die onderwerpen die wij belangrijk vinden in onze bedrijfsvoering. Om nog doelgerichter, praktischer en proactiefer om te gaan met onze mensen en middelen, werken we met een systematiek voor risicoanalyse.

Directievertegenwoordiger Kwaliteitssysteem

G.J.W.B. van der Sanden

Klantbegeleiding

Klantbegeleiding maakt al jaren onderdeel uit van de projectorganisatie bij Moeskops’ Bouwbedrijf. Vanuit persoonlijk contact met de klant proberen we de woning te realiseren die ook daadwerkelijk een thuis zal zijn. Of het nu gaat over een nieuw te bouwen huis of een reeds bestaande woning, die gerenoveerd/gerevitaliseerd gaat worden. Op maat wordt de woning gerealiseerd, die qua functionaliteit en kwaliteit voldoet aan de huidige eisen van comfort, maar zeker ook vanuit energieverbruik en duurzaamheid.

Naast de begeleiding van kopers bij de realisatie van hun woonwensen, schakelen onze opdrachtgevers ons ook in om hun huurders te woord te staan als het gaat over keuzemogelijkheden tijdens de uitvoering van nieuwbouw of renovatie-/revitaliseringswerkzaamheden.

Wilt u zelf een keer kennismaken met de manier waarop wij klantbegeleiding tijdens de bouwfase vormgeven door middel van een digitaal communicatie platform, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze klantbegeleidster, Patricia Huijberts.

Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen aan info@moeskops.nl.

Bouwteam partner

Onze ervaringen en competenties brengen wij graag in vanaf het prilste begin van de projectontwikkeling. Juist in bouwteamverband is het mogelijk om in goed overleg gezamenlijk na te denken over slimme, duurzame en wellicht kostenbesparende oplossingen. Integraal, samen met betrokken partijen zoeken naar de laagst mogelijke stichtingskosten voor de opdrachtgever. Hier zijn we van toegevoegde waarde en kunnen we risico’s en kansen voor alle betrokkenen beschouwen en beheersen.

Het merendeel van onze projecten mogen wij op deze manier realiseren. Daar zijn we beslist trots op!

Turn-key

Als bouwbedrijf beheersen we als vanzelfsprekend alle facetten van de bouw. Van planontwikkeling tot en met vastgoed-onderhoud. Daarmee kunnen we voldoen aan de vraag van opdrachtgevers, die zich liever niet met de zorg voor de bouw en het onderhoud ervan bezighouden. U kunt zich dan immers richten op, wat zeer begrijpelijk is, uw eigen core-business.

Binnen de aangegeven en vastgestelde kaders adviseren we over architectuur, bouw- en installatietechniek en doen we voorstellen om in de latere beheersfase van het gebouw kosten te besparen (total cost of ownership). Ook doen we als vanzelfsprekend een voorstel in kostenbesparende alternatieven om zo de stichtingskosten voor u zo laag mogelijk te houden.

liefde voor hout

Hoe kunnen wij helpen?

HOUT100%-label

Ontdek wat HOUT100% voor jou kan betekenen.

Bedrijf zoeken

De beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Doe een melding van een probleem.