skip to Main Content

Zekerheid, welke aannemer zoekt het niet?

Vanuit de grote behoefte aan zekerheid in de bouw, werd de afgelopen decennia het ene na het andere kwaliteitssysteem geïntroduceerd in de bouw. Maar dankzij die kwaliteitssystemen, ontstonden ook de papieren tijgers waar nu doorheen geploeterd moet worden. We zijn op een punt beland, waarbij sommigen zelfs vinden dat het veel te veel draait om het controleren van de stapels documenten in de bouw, in plaats van het controleren van het eigenlijke werk op de bouwplaats.

En dankzij die Wet kwaliteitsborging wordt het alleen nog maar erger, of juist niet?

Controleerbare zekerheid voor aannemers

Die behoefte aan zekerheid is ook vandaag de dag nog altijd herkenbaar, sterker nog, deze neemt alleen maar verder toe. Neem de komst van de Wet kwaliteitsborging. Hierdoor verschuift de focus van de vergunning vooraf, naar het voldoen aan de kwaliteitseisen tijdens en na het bouwproces. Dit maakt het belangrijk dat gedurende het gehele proces risico’s goed worden ingeschat en dat de kwaliteit op alle vlakken gewaarborgd is en blijft.

Belangrijke wijziging is dat de verantwoordelijkheid dankzij de Wet kwaliteitsborging bij de aannemer komt te liggen en dat de aannemer volledig inzichtelijk maakt en vastlegt dat het project voldoet aan het Bouwbesluit 2012, zowel in ontwerp- als uitvoeringsfase. Integraal samenwerken met alle betrokken marktpartijen is hierbij dus onontbeerlijk. Hier komt de meerwaarde van HOUT100% duidelijk naar voren.

Strakke en inzichtelijke kwaliteitsprocedures

HOUT100% biedt kwaliteitszekerheid, maar dan zonder papieren tijgers. Wel met een uniek nummer, zodat alles online altijd inzichtelijk is. Het geeft keuze op het gebied van productzekerheid, prestatiezekerheid en – indien gewenst – exploitatiezekerheid. Maar wel met ieder bijbehorende strenge kwaliteitsnormen en kwaliteitschecks. Zo helpen aangeslotenen van HOUT100% de aannemer bewijslast te leveren dat bij gebruik van hun producten voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast bieden zij transparantie, ondersteuning en zekerheid gedurende het gehele bouwproces. Zelfs op het gebied van onderhoud indien gewenst.

Dit doet HOUT100% dus niet door papieren tijgers te creëren, maar juist door bijvoorbeeld constateringen praktisch toe te lichten aan de betreffende uitvoerder tijdens een bouwplaats inspectie. Door de jarenlange ervaring heeft HOUT100% veelvuldig gemaakte fouten rondom opslag en het verwerken van kozijnen prima in beeld. Jaarlijks gaat HOUT100% praktische trainingen voor aannemers verzorgen hoe zij het houten kozijn optimaal in de gevel kunnen plaatsen. Hoewel timmerfabrikanten dit niet hoeven te doen – het halffabricaat is de verantwoordelijkheid van aannemer – beseffen zij dat je samen verder komt. En juist dit zijn voorbeelden die de praktische waarde van zekerheid via HOUT100% benadrukken.

Met zekerheid, transparantie en betrouwbaarheid lukt het!

De behoefte aan woningen wordt alleen maar groter. We gingen van 45.000 woningen in crisistijd, naar nu 60.000 woningen, waar er eigenlijk 100.000 nodig zijn. Om aan deze grote en veranderende vraag te voldoen, bieden concepten als modulair en prefab bouwen uitkomst. Denk alleen al aan het tekort aan handen in de bouw. Als je als aannemer bij de vele projecten die je bouwt kiest voor HOUT100%-fabrikanten, scheelt je dat veel eigen controles, faalkosten en reparaties. En wat dacht je van een soepele planning?

Ga als aannemer dus op zoek naar aangeslotenen van HOUT100%, zorg dat je voor ieder project het unieke HOUT100% nummer bemachtigt, ga zo voor zekerheid op de lange termijn en kies voor die noodzakelijke samenwerking in de keten. Dan leveren timmerfabrikanten en aannemers samen – dankzij volledige transparantie, zekerheid en een soepel bouwproces – die oh-zo-belangrijke bijdrage aan de grootste bouwuitdaging van onze tijd.

Beste aannemer, doe je mee met HOUT100%?

Lees meer gerelateerde berichten

Wat kan HOUT100% voor u doen?

HOUT100% voor mij?

Wat kan HOUT100% voor mij betekenen?

Bedrijf zoeken

Hier vindt u de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Ik wil een probleem met mijn houten product melden.