skip to Main Content

Ruim 80 organisaties zetten handtekening onder Green Deal Houtbouw

Meer dan 80 organisaties hebben op 21 oktober hun handtekening gezet onder de Green Deal Houtbouw in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit betekent dat de regio er werk van gaat maken om vanaf 2025 minimaal 20% van alle nieuwbouw met hout of biobased materialen uit te voeren. Met de huidige woningproductie van ca. 15.000 nieuwe woningen per jaar in de MRA, komt dit percentage overeen met ca. 3.000 houtbouwwoningen per jaar.

Maar liefst 40% van alle grondstoffen van de aarde wordt gebruikt voor de bouw. Voor de CO2-uitstoot geldt hetzelfde. Door als gemeenten, rijksoverheid, institutionele beleggers, woningcorporaties en bouwers te kiezen voor de hernieuwbare grondstof hout, wordt er een duurzame keuze gemaakt en kan de CO2-uitstoot flink worden beperkt.

Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, zegt dat de uitdaging waar de MRA voor staat zo min mogelijk verplichtend zal worden opgelegd. “Wij willen niet voorschrijven wat moet, maar tenders uitzetten.”

Wij willen niet voorschrijven wat moet, maar tenders uitzetten.

Prof. Arjan van Timmeren, hoogleraar Environmental Technology & Design aan de TU Delft, benadrukt de noodzaak van het convenant. “De aardse bronnen die we gebruiken voor de bouw hebben een gigantische impact op het leefmilieu. Door te bouwen met hout leggen we zelfs CO2 vast indien we het hergebruiken. Bij houtbouw hebben we het over Europees hout en hier is meer dan genoeg van. 20% houtbouw, waar de MRA als eerste stap op inzet, betekent 189 kton CO2-besparing op jaarbasis.”

Van Doorninck zegt dat het belangrijk is dat er wordt afgerekend met de vele mythes rondom hout. Zo zijn er veel mensen die denken dat er een tekort aan hout is, terwijl dat helemaal niet zo is.

Naast het duurzame aspect kent hout nog veel meer voordelen. Vaak zijn onderdelen prefab te maken. Je kunt hierdoor sneller bouwen en de kosten naar beneden brengen. Er is bovendien veel minder overlast op de bouwplaats.

Een van de partijen die de Green Deal Houtbouw heeft ondertekend is Centrum Hout, een samenwerking tussen NBvT en VVNH. Alle HOUT100%-leden zijn onderdeel van Centrum Hout. Wij zijn dan ook erg blij met de Green Deal Houtbouw. Laten we hopen dat ook andere regio’s gaan volgen en kiezen voor meer hout in de bouw.

Lees meer berichten

Wat kan HOUT100% voor u doen?

HOUT100% voor mij?

Wat kan HOUT100% voor mij betekenen?

Bedrijf zoeken

Hier vindt u de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Ik wil een probleem met mijn houten product melden.