fbpx
skip to Main Content

De opwarming van onze aarde wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door giftige broeikasgassen: kooldioxide (CO₂). In het CO₂-klimaatbeleid van de Nederlandse overheid staat dan ook dat we de uitstoot van CO₂ drastisch moeten verminderen.

Opwarming van de aarde tegengaan?

oor te bouwen met hout kan het. Het slechte imago van het kappen van bomen voor houtproductie is onterecht, want als oogsten van bomen gebeurt in duurzaam beheerde bossen, levert het juist een goede, belangrijke bijdrage aan ons klimaat. Bijvoorbeeld door de instandhouding van een gezond bos, omdat bijgroei van bossen wordt gestimuleerd. Vrijstaande bomen vangen meer licht, waardoor ze harder kunnen groeien. Jongere aanplant groeit weer veel sneller dan oude bomen. En daar zit het ‘m in: groei betekent opslag van de schadelijke gassen.

Hout is CO₂-neutraal

Bomen nemen CO₂ op in het hout en houden het vast. Pas aan het einde van de levensduur van bomen komt de opgeslagen CO₂ vrij, bijvoorbeeld door verrotting of verbranding en kan dan weer door nieuwe bomen opgenomen worden. Bij duurzaam bosbeheer wordt hout geoogst en worden jongen bomen geplant die weer groeien dankzij CO₂-opname. Daarmee is hout feitelijk CO₂-neutraal. En juist het ‘oogsten’ uit bossen zorgt er zo voor dat de houtproductie hoog blijft.

Duurzaam bouwen? Kies dus bewust voor houten kozijnen

Het gebruik van hout als bouwmateriaal, zoals houten kozijnen, in combinatie met duurzaam bosbeheer en de aanleg van ‘klimaatbossen’ leveren samen een positieve bijdrage aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot in de wereld. Bij HOUT100%-leveranciers kun je er 100% van uitgaan dat zij kozijnen maken van gecertificeerd hout uit duurzaam bosbeheer.

Hoe duurzaam is jouw (volgende) bouwproject?

Wil je de duurzaamheid van je bouwproject ‘meten’? Gebruik dan gratis deze CO₂-rekentool van De NBvT en ontdek direct:

  • De opgeslagen hoeveelheid CO₂ (door het toepassen van hout), afgezet tegen de CO₂-uitstoot van een middenklasse auto en het elektraverbruik van een gemiddeld huishouden.
  • Hoeveel tijd Europese bossen nodig hebben om de betreffende hoeveelheid CO₂ vast te leggen.
  • Wat de positieve bijdrage van hout is in jouw duurzame gebouw ten opzichte van andere bouwgrondstoffen.

De berekeningen worden uitgevoerd volgens ‘TC 175 WI 00175146’.

Wat kan HOUT100% voor u doen?

HOUT100% voor mij?

Wat kan HOUT100% voor mij betekenen?

Bedrijf zoeken

Hier vindt u de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland.

Probleem melden

Ik wil een probleem met mijn houten product melden.